בסיעתא דשמיא, חשון תשע"ד לפ"ק

 

 

קריאת קודש

מאורי וגדולי ישראל שליט"א

   

 

הנני בזה לברך את הארגון המהולל עי טיים לרגל אשר דבר גדול עושים בעמם, לארגן סיום הש"ס לזכות המצפים לישועה, לברך ולהושיע חשוכי בנים בזכות קדושת תורה שבעל פה, שיילמד כל הש"ס במשך יום אחד.

אנו תפלה ובקשה שזכות נפלא זו יתקבל בשמי מעל, ויהיה יום שכולו תורה, יום שכולו ישועה. וזכות התורה אשר בה טמונים כל אוצרות הישועה ישפיע על המצפים לישועה אשר נפשם חשקה ליטע כרם בגן בית ישראל, שיתברכו בברכת הבנים.

ומקרב לב נברך את הלומדים החשובים, את עסקני המוסד ותומכיה, ואת כל הלוקחים חבל בדבר נפלא זו, ה' הטוב ישלם שכרם, ויהי נועם ה' אלקנו עלינו שתשרה שכינה במעשי ידינו.

החותמים למען כבוד התורה ולמען ישועתן של ישראל


מתתי' חיים סלומון
משגיח בית מדרש גבוה ד'לעיקוואוד
Rav Shraga Hager
שרגא האגער
אדמו"ר מקאסוב
Rav Shmuel Kamenetzki
הענין נפלא מאד
שמואל קמנצקי

ר"י פילדלפיה
 
___________________________________________________________
הסכמת גדולי ארץ ישראל שליט"א

ג"א מצטרף לברכה
נסים קרליץ
חיים קניבסקי


ב"ה הרינו מצרף עצמי לדברים טובים וקדושים הנ"ל

 

בעה"ח שמואל הלוי וואזנר

 

 For corporate sponsorship please contact our office on 020 7993 4527 or email [email protected]
Donating...


Please wait a few seconds